Taneční skupina DEMO

Ceník

CENÍK pro školní rok 2019/2020 

DĚTSKÉ KURZY (provozované TS DEMO, z. s.)

Členské příspěvky zahrnují kurzovné a členské registrační poplatky hrazené CDO. V ceně není úrazové pojištění, doporučujeme vlastní připojištění.

SLEVY

Sourozenecká sleva 10 % na druhé dítě

Třetí sourozenec u nás tančí za 50% cenu kurzovného

ZPŮSOB PLATBY

Bezhotovostně na účet 2701283006/2010 (fio banka), variabilní symbol: datum narození (DDMMRRRR - př. 01012001), do poznámky pište prosím jméno a příjmení dítěte.

 

KURZY PRO DOSPĚLÉ (pozor nejsou provozovány v rámci spolku, jiné číslo účtu!)

ZPŮSOB PLATBY

Bezhotovostně na účet 2600351196/2010 (fio banka).
Variabilní symbol: pro kurz Dospělí- 888,
                             pro MTV Dance openclass - 777,
                             pro Dancehall openclass - 666,
                             pro permanentku na openclass lekce (možná návštěva obou) - 555. 
Do poznámky pište prosím vždy Vaše jméno a příjmení.

V případě Openclass kurzů je třeba lektorovi před zahájením lekce ukázat potvrzení o úhradě. V případě pololetní platby si Vás lektor zapíše, v případě úhrady permanentky Vám ji vydá. Permanentku je třeba nosit na každou lekci, lektor bude vždy vyčerpanou lekci odškrtávat!

Zpět